منم زیبا  که زیبا بنده ام را دوست میدارم  تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید  ترا در بیکران دنیای تنهایان رهایت ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 19 بازدید
چه زود غبار میگیرند خاطره ها... چه زود طفل نوپا گرمی دستان مادرش را فراموش میکند... ... ... چه زود دیر میشود! بیدارشو زیبای خفته در این ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 19 بازدید

سکوت...

این روزها            بیشتر ،سکوت میکنم و سکوتم          نه از بی حرفیست از حرف هایست که سنگینیشان                   مانع گفتنشان میشود چند سالیست که بهار ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 13 بازدید
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
10 پست
رمضان
1 پست