پيش از اين ها
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

...

تازه فهمیدم خدایم این خداست

این خدای مهربان و آشناست

دوستی از من به من نزدیکتر

از رگ گردن به من نزدیکتر

آن خدای پیش از این را باد برد

نام او را هم دلم از یاد برد

آن خدا مثل خیال و خواب بود

چون حبابی نقش روی آب بود...

میتوان با این خدا پرواز کرد

سفره ی دل را برایش باز کرد

میتوان درباره ی هرچیز گفت

میتوان شعری خیال انگیز گفت

مثل این شعری خیال انگیز گفت

((پیش از این ها فکر میکردم خدا...))                       قیصر امین پور

نکته:

در جواب یکی از نظرهای پست قبل باید بگم که به نظر من خیلی از شعر هایی که به

نظر کودکانه میان از خیلی از شعر های بزرگونه قشنگترن و معناهای زیباتری دارن

فقط نیاز به توجه بیشتر داره...