سکوت...
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

این روزها

           بیشتر ،سکوت میکنم

و سکوتم

         نه از بی حرفیست

از حرف هایست که سنگینیشان

                  مانع گفتنشان میشود

چند سالیست که بهار را ندیده ام

اما من

         هم چنان منتظرم

و روزها و ماه ها وسال ها در پی انتظارم

                         سپری خواهم کرد...