گلچینی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

الهی!

دل ده، که در کار تو جان بازیم.

جانی ده، که کار آن جهان سازیم.

تقوایی ده، که دنیا را بسپریم.

روحی ده، که از دین برخوریم.

یقینی ده، که درِ آزبر ما باز نشود.

دانایی ده، که از راه نیفتیم.

بینایی ده، که در چاه نیفتیم.

توفیقی ده، تا در دین استوار شویم.

عقبی ده، تا از دنیا بیزار شویم.

بیاموز، تا شریعت بدانیم.

بگشای دری، که بگذریم.

همه را از خود رهایی ده.

همه را به خود آشنایی ده.

همه را از مکر شیطان نگاهدار.

همه را از فتنۀ نفس آگاه دار.