متن قديم شب
ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

ای میان سخن های سبز نجومی!

برگ انجیر ظلمت

 عفت سنگ را می رساند.

سینه ی آب در حسرت عکس یک باغ

می سوزد.

سیب روزانه

در دهان طعم یک وهم دارد.

ای هراس قدیم!

در خطاب تو انگشت های من از هوش رفتند.

امشب

دست هایم نهایت ندارند:

امشب از شاخه های اساطیری

میوه می چینند.

امشب

هر درختی به اندازه ی ترس من برگ دارد.

جرات حرف در هرم دیدار حل شد.

ای سرآغاز های ملون!

چشم های مرا در وزش جادو حمایت کنید

...                                                                                 سهراب سپهری