فقط يک جمله!
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

ما اکثر العبر و اقلّ الاعتبار

عبرت ها چه فراوان اند و عبرت پذیرفتن ها چه اندک!

                                                                                               

       امام علی (ع)