دوزخيان زبان!
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ تیر ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

سلام!فکر میکنم پست امروزم با همیشه فرق بکنه...

امیدوارم که حداکثر استفاده رو ببرین

گناهان بسیاری از زبان سرچشمه می گیرد.

وکم نیستند کسانی که به خاطر زبانشان راهی جهنم می شوند و شدیدترین عقوبتها

را بخاطر ره آورد تلخ و شوم گفته هایشان می چشند.

حضرت رسول (ص) به ابوذر می فرماید:

((هرکس مالک و اختیاردار میان دوپا و دوفک خویش باشد وارد بهشت می گردد.))

ابوذر گویا برایش شگفت بود باور این نکته که کسی با کنترل زبان وارد بهشت شود

پرسید:ای پیامبر خدا ! آیا مگر ما به گفته هایمان هم مواخذه می شویم؟

پاسخ رسول آلله چنین بود:

((ای ابوذر...

مگر مردم را چیزی جز دستاورد زبانهایشان به رو به آتش دوزخ می افکند؟

تا سخن نگفته ای در سلامت و امانی اما همین که لب به سخن گشودی خداوند به

سود تو ثواب می نویسد یا به زیان تو عقاب!

...

ای ابوذر!...

وای بر آنکه سخن دورغ می بافد تا دیگران را بخنداند،وای بر او،وای بر او،وای بر او

ای ابوذر!...هرکه سکوت کند،نجات می یابد،پس راست بگو و از دهانت هرگز دروغ

در نیاید.))

                                                                                          ‍+ نای حکمت +